TAHSİN KARAHAN HUKUK BÜROSU

Hakkımızda

TAHSİN KARAHAN HUKUK BÜROSU
ağırlıklı olarak İcra İflas Hukuku alanında mevzuat, içtihat ve doktrinsel bakış açısı ve yaklaşımı ile güçlü, teknik kalifiyeli kadro ve altyapısıyla faaliyet göstermektedir. Alacağına kavuşamayan ve aciz mahiyet taşıyan alacakların çözümü odak belirlenmiş ve bu misyonla hareket edilmektedir. Güncel yasal takip sistemleri, istihbarat ağları ve içtihat programlarıyla desteklenmiş bu odakta borçlarının ödenmesinden kaçınan borçluların gerek hileli işlem tesisleri gerekse de konkordato ve diğer koruma ve kaçınma yolları aşılarak alacaklıların alacağına kavuşması hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Borçlu sıfatına haiz şahıs/kurumların tesis ettikleri muvazaalı işlemler tarafımızca istihbarat sistemiyle tespit edilerek icra - dava takip ve işlemleriyle perdenin aralanması suretiyle engellenmektedir. Bu doğrultuda ve misyonda inovasyonel bakış açısı ile ihtilafların en kısa sürede çözümünü hedefleyen hukuk büromuz faaliyetini bu doğrultuda sürdürmektedir.

"İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir."

Hukuki Danışmanlık, dava ve icra takibi

İnsan Haklarına ve Hukuk Mesleğine Saygı Prensibi ile Kalıcı Hizmet

Doğru Strateji, Hızlı Aksiyon ile Güvenilir Hukuki Çözümler

Doğru Strateji, Hızlı Aksiyon ile Güvenilir Hukuki Çözümler

Mail üzerinden bilgi almak için;